گروه خلوت تلگرامشاید خیلیا دلمون برای گروه های کم عضو و گپ خلوت تلگرام تنگ شده و با اینکه گروه های تلگرام به 5000 ممبر افزایش یافت دیگه اون کارایی و آزادی گروه های 200 نفره و نداره.


در گروه کم عضو قبلی تلگرام که البته هم اکنون هم وجود داره یه محیط دوستانه و خلوت برای اعضای گروه فراهم بود و خبری از پیام های رگباری و اسپم و تبلیغات بیشمار نبود، از وقتی که گروهها به هزار و الان به 5000 هزار نفر افزایش یافت و با اختیار کامل ادمین گروه ها تبدیل به یک حکومت پادشاهی شده که شاهان بر اون حکومت میکنن.


 افزایش اعضای گروه تلگرام و یک تصمیم 50 درصد درست و 50 درصد غلط در نظر میگیریم که از محاسن آن میتوان به اختیار تام مدیر و رفع مشکل پر بودن گروهها اشاره کرد و از عیب های آن به خصوص در ایران اسپم بیش از حد و پیام های رگباری و شلوغی بیش از حده که برای چت کردن اصلا بدرد نمیخوره.


گروههای زیر 200 نفر خیلی به ندرت پیدا میشه و چون لینکاشون زود به زود عوض میشه نمیتونین تو نت دنبالش بگردین ولی ما هزاران گروه چت و گروه های خلوت تلگرامی داریم که میتونین محیط صمیمی و دوستانه در این گروهها داشته باشین و باهم بحث و گفتگو کنید


اول قوانین و مطالعه کن


توهین بی ادبی ممنوع
مزاحمت و تبلیغ لینک ممنوع
مطالب غیرمجاز اکیدا ممنوع
در گروه با یک دیگر ، با احترام بر خورد نمایید.
لطفا رعایت کنی درغیر این صورت ریمو بدونه هیچ استثنایی
منبع : بانک گروههای تلگرام |گروه خلوت تلگرام منبع : بانک گروههای تلگرام |گروه خلوت تلگرام منبع : |گروه خلوت تلگرام منبع : |گروه خلوت تلگرام منبع : بانک گروههای تلگرام |گروه خلوت تلگرام منبع : بانک گروههای تلگرام |گروه خلوت تلگرام منبع : بانک گروههای تلگرام |گروه خلوت تلگرام منبع : بانک گروههای تلگرام |گروه خلوت تلگرام منبع : بانک گروههای تلگرام |گروه خلوت تلگرام منبع : بانک گروههای تلگرام |گروه خلوت تلگرام منبع : بانک گروههای تلگرام |گروه خلوت تلگرام منبع : |گروه خلوت تلگرام منبع : بانک گروههای تلگرام |گروه خلوت تلگرام منبع : بانک گروههای تلگرام |گروه خلوت تلگرام منبع : بانک گروههای تلگرام |گروه خلوت تلگرام منبع : بانک گروههای تلگرام |گروه خلوت تلگرام منبع : بانک گروههای تلگرام |گروه خلوت تلگرام منبع : |گروه خلوت تلگرام منبع : بانک گروههای تلگرام |گروه خلوت تلگرام منبع : بانک گروههای تلگرام |گروه خلوت تلگرام منبع : بانک گروههای تلگرام |گروه خلوت تلگرام منبع : بانک گروههای تلگرام |گروه خلوت تلگرام منبع : |گروه خلوت تلگرام منبع : بانک گروههای تلگرام |گروه خلوت تلگرام منبع : |گروه خلوت تلگرام منبع : |گروه خلوت تلگرام منبع : |گروه خلوت تلگرام منبع : |گروه خلوت تلگرام منبع : |گروه خلوت تلگرام منبع : |گروه خلوت تلگرام منبع : |گروه خلوت تلگرام منبع : |گروه خلوت تلگرام منبع : |گروه خلوت تلگرام منبع : |گروه خلوت تلگرام منبع : |گروه خلوت تلگرام منبع : |گروه خلوت تلگرام منبع : |گروه خلوت تلگرام منبع : |گروه خلوت تلگرام منبع : |گروه خلوت تلگرام منبع : |گروه خلوت تلگرام منبع : |گروه خلوت تلگرام
برچسب ها : گروه ,تلگرام ,خلوت ,گروهها ,اعضای گروه ,افزایش یافت ,خلوت تلگرام